Kto otrzyma świadczenie?

 

 

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe.Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezalżenie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

zródło: Ministerstwo Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej

 

Bank Smart konto bezwarunkowe 0 zł

Chcesz otrzymać pieniądze jako pierwsza? Założ konto w banku Smart

Kto otrzyma świadczenie?
5 (100%) 1 vote

Zainteresowani tematem szukali także odpowiedzi na pytanie o: